Нові можливості для розвитку громадських організацій

0
1398

Чинний Закон України «Про громадські об’єднання» докорінно змінив правові та організаційні основи створення, діяльності та припинення громадських об»єднань. Однією із новел Закону є надання можливості виступати засновниками громадських спілок юридичним особам приватного права.
Таким чином, «юридичні особи приватного права» – не тільки інші громадські об’єднання, але й господарські товариства, кооперативи і т.д., – зможуть брати участь в об’єднаннях громадян. Головне, щоб мета і сенс діяльності спілки відповідав відповідному законодавству про неприбуткові організації, а не про підприємницькі товариства.
Важливо, що нарешті ліквідована норма, яка дозволяла громадським організаціям захищати лише інтереси своїх членів, тепер громадські об’єднання можуть захищати будь-які інтереси, які вони вважають суспільно важливими. Також Закон скасовує державний контроль статутної діяльності громадських організацій.
Громадське об»єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи додано право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені у порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Реєстру громадських об’єднань.
Змінилися і принципи діяльності об’єднань громадян (зникли, наприклад, принципи рівності і рівноправності членів об’єднань).
У статті 3 нового Закону визначено засади утворення і діяльності громадських об’єднань: добровільність, самоврядування, вільний вибір території діяльності, рівність перед законом, відсутність майнового інтересу їх членів (учасників), прозорість, відкритість і публічність.
Слід зазначити, що Законом надається тлумачення основного змісту кожного з цих принципів, а саме:
Добровільність, зокрема, передбачає право особи на вільну участь або неучасть в громадському об’єднанні, в тому числі в його утворенні, вступ до такого об’єднання або припинення членства (участі) в ньому.
Самоврядування передбачає право членів (учасників) громадського об’єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об’єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність громадського об’єднання, крім випадків, визначених законом.
Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об’єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом.
Рівність перед законом передбачає, що громадські об’єднання рівні у своїх правах і обов’язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, виду та (або) статусу такого об’єднання.
Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання і не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення і здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ.
Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість про свою мету діяльності.
Слід зазначити, що законодавче закріплення змісту цих принципів буде сприяти реалізації та захисту прав членів об’єднань громадян, а їх дотримання не буде складним для реально діючих і дійсно громадських, демократичних організацій.
Новий Закон істотно вдосконалив законодавство в сфері створення та діяльності громадських організацій, роблячи конституційне право на свободу об’єднання більш доступною та впорядкованою.

Людмила Шустваль –
головний спеціаліст
міського управління юстиції
За інформацією сайту Нововолинської міської ради

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here